Author Archives: Tài Lê Hửu

Hunting for MSSQL

April 14th, 2016 📆 | 4366 Views ⚑

1. Cách cấu hình SQL: http://o7planning.org/web/fe/default/vi/document/20457/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-sql-server-express-2008 2. Chỉnh thêm phần sử dụng tài khoản máy cho SQL Server: xem của

Tagged with: